Colocation datacenter

När digital tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet blir allt mer avgörande, erbjuder colocation datacenter en lösning för företag att säkert och effektivt placera sin IT-utrustning. Genom att hyra utrymme i specialbyggda anläggningar kan företag dra nytta av toppmoderna faciliteter, avancerade säkerhetssystem och högkvalitativ nätverksanslutning, allt utan att bära bördan av att bygga och underhålla ett eget datacenter. Ta reda på mer om colocation och upptäck hur det kan transformera ditt företags IT-strategi.

Vad är Colocation?

Colocation är en tjänst där företag kan hyra utrymme för sina servrar och annan IT-utrustning inom ett datacenter som drivs av en tredje part. Istället för att bygga och underhålla sitt eget datacenter, väljer företag colocation för att dra nytta av den infrastruktur, säkerhet, skalbarhet och nätverkskapacitet som ett professionellt datacenter erbjuder. Colocation datacenter erbjuder en kombination av flexibilitet, säkerhet, kostnadseffektivitet och tillförlitlighet som är svår att matcha med traditionella on-site datacenter

Fördelar med colocation datacenter

Colocation datacenter erbjuder en rad fördelar som gör dem till ett attraktivt alternativ för företag av alla storlekar. Här är några av de huvudsakliga komponenterna och fördelarna med colocation datacenter.

Utrymme och Infrastruktur


Företag hyr rackutrymme, skåp eller burar för att placera sin utrustning. Datacentret tillhandahåller den nödvändiga kylningen, strömförsörjningen och brandbekämpningen.

Säkerhet


Professionella datacenter har ofta avancerade säkerhetssystem, inklusive biometrisk åtkomstkontroll, övervakningskameror, säkerhetsvakter och inbrottsskydd.

Nätverksanslutning


Genom colocation får företag tillgång till höghastighetsinternet och kan ansluta till flera tjänsteleverantörer. Detta ger redundans och minskar risken för driftstopp.

Skalbarhet


När ett företags IT-behov växer kan de enkelt hyra mer utrymme eller resurser utan att behöva investera i byggandet av ett nytt datacenter.

Kostnadseffektivitet


Genom att dela infrastrukturen med andra företag kan företag dra nytta av ekonomiska skalfördelar och undvika de höga initiala investeringarna och löpande underhållskostnaderna för ett eget datacenter.

Miljövänlighet


Många datacenter är utformade för att vara energieffektiva, vilket inte bara minskar kostnaderna utan också företagets koldioxidavtryck.

Vad ingår i co-location?

Här är en översikt över vilka delar som vanligtvis brukar ingå i co-location.

 • Fysiskt utrymme
  Företag får tillgång till standardiserade rack eller skåp där de kan installera sin utrustning, såsom servrar, lagringsenheter och nätverksutrustning.
 • Strömförsörjning
  Co-location tillhandahåller pålitlig strömförsörjning med redundans, vilket ofta inkluderar backupgeneratorer och UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) för att säkerställa kontinuerlig drift.
 • Kylning
  För att hålla utrustningen vid optimala driftstemperaturer erbjuder datacentret avancerade kylsystem.
 • Säkerhet
  Detta inkluderar fysiska säkerhetsåtgärder som övervakningskameror, biometrisk åtkomstkontroll, säkerhetsvakter och inbrottsskydd. Många datacenter har också branddetekteringssystem och brandsläckningssystem som är skräddarsydda för IT-miljöer.
 • Nätverksanslutning
  Co-location erbjuder ofta höghastighetsinternetanslutning med redundans för att säkerställa konstant uppkoppling.
 • Teknisk support
  Många leverantörer av co-location erbjuder teknisk support, vilket kan inkludera hjälp med installation, underhåll och felsökning.
 • Skalbarhet
  Företag har möjlighet att hyra mer utrymme eller bandbredd när deras behov växer.
 • Övervakning
  Många datacenter erbjuder övervakningstjänster där kundens utrustning ständigt övervakas för att upptäcka och åtgärda eventuella problem snabbt.
 • Tillgänglighet
  Kunder har ofta tillgång till sina servrar och utrustning dygnet runt, vilket ger dem flexibilitet att utföra underhåll eller uppgraderingar när det behövs.
 • Miljövänlighet
  Vissa datacenter fokuserar på hållbarhet och använder förnybara energikällor eller har initiativ för att minska sitt koldioxidavtryck.

Om colocation i Sverige

Sverige har på senare år blivit en attraktiv plats för colocation datacenter, tack vare vårt kalla klimat, stabila ekonomi, avancerade tekniska infrastruktur och förnybara energikällor. Här är några insikter om marknaden för colocation i Sverige.

Energieffektivitet

Sveriges kalla klimat är idealiskt för datacenter eftersom det naturligt bidrar till kylning av utrustningen. Detta minskar behovet av artificiell kylning, vilket i sin tur minskar energikostnaderna och koldioxidavtrycket.

Förnybar energi

Sverige har en hög andel förnybar energi i sin energimix, särskilt vattenkraft och vindkraft. Detta gör det möjligt för datacenter att drivas med grön energi, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Långt fram i den tekniska utvecklingen

Sverige är känt för sin teknologiska innovation och har en av Europas mest avancerade IT-infrastrukturer. Detta ger datacenter tillgång till högkvalitativ nätverksanslutning och teknisk expertis.

Passar det mitt företag?

När företag överväger att flytta sin IT-infrastruktur till ett colocation datacenter (eller samlokalisering som det också benämns som i IDG:s ordlista), är det viktigt att noggrant överväga fördelarna och potentiella utmaningarna. Colocation kan vara en utmärkt lösning för många företag – genom att utvärdera faktorer som kostnad, säkerhet, teknisk expertis och företagets tillväxtplaner kan man fatta ett välgrundat beslut om colocation är rätt väg framåt.

Mindre företag med begränsade IT-resurser kan dra stor nytta av colocation eftersom det eliminerar behovet av att investera i och underhålla ett eget datacenter. För större företag som förväntar sig snabb tillväxt kan colocation erbjuda den skalbarhet som krävs för att enkelt expandera IT-resurserna.

Att bygga och underhålla ett eget datacenter kan vara kostsamt. Colocation kan erbjuda en mer kostnadseffektiv lösning genom att dela infrastrukturens kostnader med andra företag. Dessutom kan företag spara på energikostnader tack vare datacentrens energieffektiva lösningar. För företag som vill ha en geografisk spridning av sin IT-infrastruktur för att skydda sig mot naturkatastrofer eller andra regionala störningar, kan colocation vara en idealisk lösning.

Medan colocation ger företag kontroll över sin egen utrustning, kan vissa företag känna att de förlorar en viss grad av kontroll eftersom utrustningen är placerad off-site. Det är viktigt att väga detta mot fördelarna med att ha en professionellt hanterad infrastruktur.